Contactgegevens
T 078 - 79 99 932 078 - 79 99 932

Wat gebeurt er wanneer ik contact met u opneem om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening?

Tijdens het eerste contact wordt uw situatie besproken. Dit doen we op korte termijn, want we kennen geen wachtlijst. Na het beoordelen hiervan zal direct een afspraak voor een intakegesprek worden ingepland. Gedurende het intakegesprek zal uw situatie verder in kaart worden gebracht. Afhankelijk van wat is besproken en afgesproken gedurende het intakegesprek, wordt eventueel een vervolgafspraak ingepland. Zodra uit de beoordeling en het intakegesprek blijkt dat een minnelijk schuldhulpverleningstraject kan worden opgestart, wordt er een overeenkomst opgesteld. Nadat alle partijen de overeenkomst hebben getekend start het minnelijk schuldhulpverleningstraject. Vervolgens worden alle schuldeisers aangeschreven met het verzoek een gespecificeerde opgave van hun vordering toe te zenden. Ook wordt aan alle schuldeisers gevraagd om invorderingsmaatregelen, zoals beslagleggingen op de inboedel, bankrekeningen, inkomen, uitkeringen en toeslagen, stop te zetten. Na ontvangst van de reacties van alle schuldeisers worden betalingsvoorstellen verzonden naar de schuldeisers. De betalingsvoorstellen gaan over een periode van 36 maanden. Schuldeisers krijgen daarbij de mogelijkheid om wel of niet akkoord te gaan met het betalingsvoorstel.

Alleen wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, kan het traject slagen. Indien schuldeisers weigeren mee te werken, wordt gekeken of medewerking afgedwongen kan worden via een verzoek tot dwangakkoord aan de rechtbank. Mocht een meerderheid aan schuldeisers weigeren hun medewerking te verlenen aan het minnelijk schuldhulpverleningstraject, dan zal een verzoek tot toepassing Wsnp worden ingediend bij de rechtbank.

94%

In 94% van de gevallen komen we tot een schuldregeling.

95%

95% van deze schuldregelingen wordt tot een goed einde gebracht.

100 dagen

de gemiddelde duur van onze schuldbemiddeling is 100 dagen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen