U bent beschermingsbewindvoerder

Als beschermingsbewindvoerder heeft u de wettelijke taak uw cliënten toe te leiden naar schuldhulpverlening. In uw samenwerking met de gemeentelijke schuldhulpverlening, merkt u daarbij ongetwijfeld verschillen tussen gemeenten en merkt u dat de samenwerking niet altijd even vlot verloopt.

Er zijn gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, maar er zijn ook gemeenten met lange wachttijden, regelmatige verandering van dossiereigenaars en onredelijke aanmeldingseisen. Ook hebben sommige gemeenten moeite met het herkennen van de positie (taken en bevoegdheden) van de beschermingsbewindvoerder en worden er overbodige stappen gezet. De grootste problemen zijn voor u als beschermingsbewindvoerder misschien nog wel de traagheid en het gebrek aan uniformiteit. Iedere gemeente pakt de schuldhulpverlening anders aan en soms duurt het gewoon erg lang.

Voor beschermingsbewindvoerders is er echter een alternatief.

Schuldbemiddeling Nederland heeft op verzoek van beschermingsbewindvoerders een traject ontwikkeld voor mensen in het beschermingsbewind. Dit traject lijkt sterk op trajecten bij gemeenten, maar bevat alleen noodzakelijk stappen. Samen met de beschermingsbewindvoerder kijken we naar wat de persoon onder bewind daadwerkelijk kan. Kan en wil uw cliënt bepaalde stappen zelf zetten, dan doen we dat zo. Weet uw cliënt niet zo goed waar schuldhulpverlening over gaat en wilt u uw cliënt niet overvragen, dan regelen wij de schuldbemiddeling grotendeels samen met de beschermingsbewindvoerder.

Wij vertrouwen bij deze aanpak op de professionaliteit van de beschermingsbewindvoerder. De beschermingsbewindvoerder heeft de wettelijke taak de financiële situatie te stabiliseren, de schuldenlast te inventariseren, te beoordelen of een cliënt klaar is voor schuldhulpverlening en deze daar dan (uiteindelijk) ook naar toe te leiden. Als de beschermingsbewindvoerder dit goed doet, kan Schuldbemiddeling Nederland direct starten met de schuldbemiddeling. Zo wordt veel tijdswinst geboekt.

De schuldbemiddeling zelf pakken de medewerkers van Schuldbemiddeling Nederland snel op. Er zijn korte reactietermijnen en we zorgen dat het tempo bewaard blijft. Wij zijn daarbij in staat gebleken in 91% van de trajecten een minnelijk akkoord met de schuldeisers te bereiken en leiden in 4% van de gevallen door naar de Wsnp.

Tijdens een schuldsaneringsregeling is het ook van belang dat de beschermingsbewindvoerder goed werk levert. Er moet informatie worden aangeleverd, afloscapaciteit worden afgedragen, nieuwe schulden moeten worden voorkomen en de cliënt heeft wellicht hulp nodig bij een eventuele sollicitatieplicht. Wij zien dat beschermingsbewindvoerders hier goed toe in staat zijn, aangezien 96% van de trajecten waar sprake is van beschermingsbewind succesvol wordt afgerond. In 96% van deze gevallen worden de schulden kwijtgescholden en heeft de beschermingsbewindvoerder een grote toegevoegde waarde.

Wij gaan graag met beschermingsbewindvoerders in gesprek over een samenwerking. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen we u over onze uniforme werkwijze, de succesratio’s en de gemiddelde doorlooptijden. Neemt u gerust contact met ons op.

Samen kunnen we voor mensen in het beschermingsbewind korte en succesvolle trajecten mogelijk maken.

94%

In 94% van de gevallen komen we tot een schuldregeling.

95%

95% van deze schuldregelingen wordt tot een goed einde gebracht.

100 dagen

de gemiddelde duur van onze schuldbemiddeling is 100 dagen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang