Contactgegevens
T 078 - 79 99 932 078 - 79 99 932

U bent ondernemer

Het bedienen van (ex-)ondernemers blijkt voor veel schuldhulpverlenende instanties, waaronder de gemeenten, geen gemakkelijke opgave. Daardoor kan het dat uw verzoek om schuldhulp wordt afgewezen, omdat u een lopende onderneming heeft of als ex-ondernemer bedrijfsschulden heeft. In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een Regionaal Bureau Zelfstandigen. Daar kunt u allerlei vormen van begeleiding krijgen en in sommige gevallen een Bbz-krediet aanvragen, maar vaak levert dat niet de oplossing op die u nodig heeft.

Schuldbemiddeling Nederland heeft de specialistische kennis in huis die nodig is voor het bieden van ondersteuning aan ondernemers. Anders dan het gewone beeld, waarin de schuldbemiddelaar slechts vanuit diens kennis van schulden optreedt, is binnen ons kantoor ruime praktijkervaring aanwezig als ondernemer in de commerciële wereld. Daardoor zijn wij gewend als ondernemer te denken en te handelen. Wij weten ook wat het betekent om dagelijks voor voldoende brood op de plank te moeten zorgen en kunnen ons verplaatsen in de hindernissen die de ondernemer dagelijks ondervindt. Dat geeft ons een enorme voorsprong op het moment dat een ondernemer bij ons komt met een hulpvraag. Wij weten immers wat daaraan is voorafgegaan en welk gevecht de ondernemer heeft moeten leveren.

In de meeste gevallen wordt onze hulp gevraagd om het voortbestaan van de onderneming mogelijk te maken. Soms is het doel de onderneming te liquideren. Hieronder treft u een willekeurige en geanonimiseerde selectie van ondernemingen die wij in de afgelopen tien jaar succesvol hebben ondersteund:

- Twee verschillende taxibedrijven met in totaal 300 werknemers. De problemen ontstonden door de moordende aanbestedingen. Wij hebben alle schuldeisers kunnen bewegen tot het doen van een aanzienlijke afboeking op hun vorderingen. Daarnaast wisten wij ook de lasten terug te dringen door onder meer de verkoop van onroerend goed (sale en lease back), waarna de ondernemingen met een geschoonde balans weer door konden.

- Een klein kappersbedrijf zonder werknemers. De problemen ontstonden door incidentele lasten en te hoge privé-uitgaven. Hier werd de oplossing bereikt door in goed overleg met de Belastingdienst te komen tot een afboeking van de fiscale schuld en beperking van de uitgaven in privé.

- Een landelijk bekende discotheek. Hier dreigde de bank met ingrijpen door de oplopende schuldenlast. In samenwerking met de bank en de fiscus werd een sanering van de schuldenlast bereikt en werd bemiddeld in het voorzien van een bedrijfsopvolging.

- Een ex-ondernemer van een klein installatiebedrijf. Deze werd geconfronteerd met de bank die uit hoofde van (juridisch bindende) borgstellingen enorme bedragen eiste. Hier hebben wij de bank kunnen overtuigen van de onhaalbaarheid van hun vordering en deze tegen een beperkt bedrag af kunnen kopen.

- Een accountantskantoor. Dit kantoor werd geconfronteerd met stijgende lasten en dalende omzetten. Hier hebben wij de bank kunnen overtuigen van het feit dat het een tijdelijke teruggang betrof en een voortzetting c.q. uitbreiding van de financiering kunnen bewerkstelligen.

Bij het oplossen van financiële problemen voor ondernemers zijn wij gewend erbovenop te zitten en een flexibele houding naar u aan te nemen. We schakelen snel. Wij beseffen ons daarbij goed dat de relatie met uw opdrachtgevers, leveranciers en crediteuren goed moet blijven en zullen uw situatie op een handige manier bij hen bespreekbaar maken.

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen, neemt u dan eens contact op voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis en kan plaatsvinden op een locatie naar wens. Het gesprek wordt gebruikt om uw situatie in kaart te brengen en een concreet pad naar de oplossing voor uw problemen te bespreken. Als u daarna wenst dat Schuldbemiddeling Nederland voor u aan de slag gaat, dan doen we dat graag. We zijn ook tevreden als we u met een advies verder op weg hebben geholpen bij het zelfstandig oplossen van de problemen. Als u maar kunt doorstarten.

Contactgegevens T 078 - 79 99 932 078 - 79 99 932

94%

In 94% van de gevallen komen we tot een schuldregeling.

95%

95% van deze schuldregelingen wordt tot een goed einde gebracht.

100 dagen

de gemiddelde duur van onze schuldbemiddeling is 100 dagen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang